Scroll

Slimme stad

We helpen overheden en bedrijven om de stap te maken van concepten en ideeën naar het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de slimme stad. Met een achtergrond in intelligente verkeerssystemen, sensoren, big data, het milieu, IT service operation en sociale wetenschappen hebben we de interdisciplinaire praktische kennis in huis die nodig is voor het succesvol ontwikkelen van slimme steden

In de achterliggende jaren zijn door decentrale overheden vele studies, pilots en proof of concepts uitgevoerd waarin concepten van de slimme stad zijn getoetst en is kleinschalige praktijkervaring opgedaan. De volgende stap is het grootschalig invoeren van deze concepten en de diensten integreren in de bestaande organisatorische, sociale en technische infrastructuur van steden.

Ons team heeft jarenlange ervaring in het op grote schaal implementeren en operationeel houden van intelligente verkeerssystemen en bijbehorende sensoren. Veelal in een sterk verstedelijkte omgeving. Deze systemen vormen belangrijke bouwblokken voor de realisatie van slimme steden.

Voor het slagen van een slimme stad is het van groot belang dat de sensoren en centrale systemen veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Uiteraard tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Voor het operationeel houden van vele sensoren in een stedelijke omgeving zijn goede beheerprocessen, kwaliteitsbewaking en een robuuste serviceorganisatie van cruciaal belang.

We helpen met de inbreng van praktische kennis die nodig is om met succes de stap naar de implementatie van slimme steden te maken.

 

Delen
Back to top