Scroll

Service operation consultancy

Cyrb beschikt over jarenlange ervaring in het domein van IT servicemanagement, managed services, het implementeren en beheren van oplossingen in het domein van intelligente verkeerssystemen en Smart Cities. Onze ervaring strekt van de dagelijkse benodigde operationele werkzaamheden tot het offshoren en oursourcen van eerste en tweedelijns ondersteuning en het oursourcen van softwareontwikkeling.

Inrichten professionele serviceorganisatie

Opdrachtgevers die zelf het merendeel van de incidenten moeten rapporteren aan uw serviceorganisatie, systeemontwikkelaars die een jaar nadat een systeem in gebruik is genomen nog steeds noodzakelijk zijn om een systeem draaiende te houden, het niet scherp dalen van het aantal incidenten in de eerste zes maanden na ingebruikname van een nieuw systeem, hoge operationele kosten, een slechte winstmarge en slechte klanttevredenheid zijn symptomen van een falende serviceorganisatie.

Onze consultants hebben minstens 10 jaar ervaring in het succesvol uitvoeren van servicecontracten en het leiden van serviceorganisaties. Ze hebben technisch inhoudelijk en op managementniveau het beheer ingericht. Het inventariseren van de bestaande of benodigde infrastructuur, het applicatielandschap, beheerapplicaties, assessments van de personele invulling van de serviceorganisatie, de governance structuur, financiële analyses en contractuele zaken als service level agreements (SLA’s) behoren tot hun kerncompetenties.

ITIL is dé internationale standaard voor het operationeel beheer van IT systemen. Onze consultants hebben dan ook tenminste 10 jaar ervaring met het beheren van complexe IT systemen volgens de ITIL standaard. Ze hebben belangrijke operationele ITIL processen als event management, incident management, problem management, change management, release management zelf jarenlang uitgevoerd, er leiding aan gegeven en ingevoerd in organisaties waarin ITIL nog niet werd gebruikt. Ze kennen de taal van de werkvloer tot de boardroom en kunnen daardoor op alle niveau’s draagvlak creëren om de beoogde organisatieverandering met succes door te voeren.

Begeleiden van aanbestedingen

Onze consultants hebben een ijzersterke track record in het operationeel beheer van IT systemen in de domeinen van intelligente vervoerssystemen (ITS) en Smart Cities. Ze weten uit ervaring welke zaken in de operationele fase het verschil maken tussen succes en mislukking. Onze consultants zijn hierdoor goed gekwalificeerd om eisen te beoordelen en te formuleren in aanbestedingsdocumenten en offerteuitvragen, het beoordelen van inschrijvingen en het voeren van onderhandelingsgesprekken met beoogde leveranciers.

Begeleiden offshoren en outsourcen

Ons team beschikt over 15+ jaar aan ervaring in het offshoren van softwareontwikkeling en services. Dit varieert van operationeel, tot tactisch en strategisch en betreft het offshoren van enkele softwareontwikkelingstrajecten en diensten tot het volledig offshoren en/of outsourcen van afdelingen.

Delen
Back to top