Scroll

Geluid

Onze oplossing voor het verminderen van geluidsoverlast is gericht op het voorkomen van geluidsoverlast en het verminderen van de duur van geluidsoverlast als het toch eens misgaat. De oplossing is tot stand gekomen in cocreatie met de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, omgevingsdienst Haaglanden, bewoners en ondernemers. De oplossing is in gebruik in het Living Lab Scheveningen.

Voor onze oplossing maken we gebruik van geluidssensoren en geluidsherkenning met behulp van kunstmatige intelligentie. Met een slim algoritme berekenen we ook doorlopend de geluidsverwachting. Dit doen we op basis van historische meetgegevens en meldingen die in het verleden door omwonenden zijn gedaan. Ook betrekken we de weersverwachting en eventuele geplande evenementen in de berekening. Voor burgers, ondernemers en overheidsinstanties hebben we een dashboard gemaakt.


Omwonenden kunnen via het dashboard geluidsoverlast melden. We vragen daarbij ook om de aard van het hinderlijke geluid aan te geven. Bijvoorbeeld of het een optrekkende motor was, verkeer, geschreeuw, getoeter of muziek. We gebruiken deze gegevens om de overlastgevers erop te attenderen dat ze overlast veroorzaken. De gegevens gebruiken we ook om inzicht te krijgen in welke soort geluid bij welke geluidsniveaus, bij welke duur en op welke tijden hinderlijk zijn. Vervolgens gaan we samen met de belanghebbenden op zoek naar een oplossing.

We informeren ondernemers dagelijks over de kans dat omwonenden die dag geluidsoverlast ervaren zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Hiermee voorkomen we een deel van de geluidsoverlast. We geven ook doorlopend inzicht in de actuele geluidsniveaus en meldingen van omwonenden zodat ondernemers snel actie kunnen ondernemen als omwonenden geluidshinder ondervinden die mogelijk door hen wordt veroorzaakt.

Overheden gebruiken de gemeten geluidsniveaus, waargenomen soorten geluid en meldingen van omwonenden om data-gedreven maatregelen te treffen die de leefbaarheid in het gebied verbeteren.

Mark Bauling: “We zijn erg enthousiast over de cocreatie aanpak in het Startup In Residence programma. De gewenste sociale impact staat centraal, de techniek is niet het vertrekpunt. Deze aanpak vergt veel creativiteit en aanpassingsvermogen van alle betrokkenen maar het zorgt er ook voor dat het maatschappelijk best mogelijke resultaat wordt behaald.”

Delen
Back to top